Cổng đăng ký hiến và ghép mô, tạng - Cơ quan quản lý: Bệnh viện Chợ Rẫy

Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại trong giờ hành chính: (84-028) 38554137 – 1184 hay (84-028) 39560139 | Fax: (84-028) 39560139

Điện thoại dành cho trường hợp khẩn cấp (24/24h): 0913.677.016

Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com

Fan page: https://fb.com/dieuphoigheptangbvcr

Đánh giá chất lượng