Để có thể đăng ký hiến, ghép mô tạng vui lòng thực hiện đăng nhập hoặc thực hiện đăng ký tạo tài khoản mới theo liên kết bên dưới.

Cổng đăng ký hiến và ghép mô, tạng - Cơ quan quản lý: Bệnh viện Chợ Rẫy

Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại trong giờ hành chính: (84-028) 38554137 – 1184 hay (84-028) 39560139 | Fax: (84-028) 39560139

Điện thoại dành cho trường hợp khẩn cấp (24/24h): 0913.677.016

Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com

Fan page: https://fb.com/dieuphoigheptangbvcr

Đánh giá chất lượng